Privacybeleid

S2atelier.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

S2atelier.nl / s2houtatelier[at]gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

S2atelier.nl verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt via e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S2atelier.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen e-mailen na het ontvangen van een e-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S2atelier.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet in ons CMS opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

S2atelier.nl verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S2atelier.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de uitvoering van een overeenkomst met jou. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van S2atelier.nl. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. S2atelier.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S2atelier.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.